top of page

Deelnameconcept ZUCO Zuivelcoöperatie ZUCO U.A.

Leden van de coöperatie kunnen naast participatie als lid met hun eigen bedrijfsvoering deelnemen. Denk bij deelname aan: melkveebedrijf, product/ merk, zuivelmakerij, kaasmakerij, ijsmakerij, ijssalon, winkel, etc.

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. ondersteunt individuele ondernemers concreet met hun nieuwe of bestaande korte keten-/ marktinitiatief op het gebied van:

 

  • Ontwikkeling van marktinitiatieven

  • Borging van kwaliteit

  • Marketing en storytelling

  • Investering en ontwikkeling

  • Uitstraling en professionaliteit

  • Belangenbehartiging en onderhandeling

  • Product- en conceptontwikkeling

  • Verbinding, distributie en verkoop

 

Om deel uit te kunnen maken van Zuivelcoöperatie ZUCO U.a. vraagt een ondernemer lidmaatschap aan. Lidmaatschap betekent participatie en biedt eigenaarschap en zeggenschap. Dankzij deze coöperatieve samenwerking wordt middels een gedeelde ketenstrategie geïnvesteerd in ondernemingsperspectief, worden individuele ondernemingskosten laag gehouden en collectief intellectuele eigendommen ontwikkeld, uitgedragen en beschermd. 

Deelname/ franchise ZUCO is uitsluitend mogelijk als lid van de coöperatie. Lidmaatschap kan naast lidmaatschap bij een eventuele melkafnemende coöperatie. Nog geen lid?

bottom of page