top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Dankzij extra inspanningen, terug van weg geweest 'de Kening van de greide'

Vanmorgen hebben we de ‘Kening fan de greide’ getroffen in het 3,5 bunder (hectare) graslandperceel bij de Trije Terpen te Dokkum. Als paartje foerageerden twee 'skriezen' (grutto’s) langs een van de met slootwater afgevulde greppels, dit is hier in jaren niet voorgekomen.

Naast deze fantastische en met uitsterven bedreigde weidevogel, genaamd de ‘Kening fan de greide’ zitten er zo’n acht 'ljippen' (Kivieten), in ieder geval twee 'tsjirken' (tureluurs) en veel 'strânljippen' (scholeksters).

Ondanks de druk van predatoren als kraaien, roofvogels, marters en vossen verwachten wij dat deze getalen weidevogels gezamenlijk een offensief kunnen vormen om zichzelf, de nesten en hun kuikens zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Het grasgewas groeit dankzij het mooie weer lekker door en zal de komende tijd veel bescherming kunnen bieden.

Dankzij uw keuze voor ambachtelijke zuivel- en roomijsproducten van Zuivelcoöperatie Zuco U.A. hebben wij veel inspanningen kunnen verrichten om tot dit mooie eerste resultaat te komen:

· extensief graslandbeheer (lagere grasopbrengst voor ruwvoer met een gevarieerdere vegetatie);

· uitgestelde maaidatum (pas maaien als de natuur hier klaar voor is);

· uitsluitend gebruik van organische mest (geen kunstmeststoffen, volledig natuurlijk en afkomstig uit eigen circulaire regioketen);

· drijfmest bovengrondse toediening (i.p.v. injectie. Hier komen veel insecten op af en niet storend voor de bodem);

· gift van vaste stalmest (veel vezels als nestmateriaal, voeding voor insecten en essentieel voor het bodemleven);

· afwateringsgreppels afgevuld met slootwater (vochtige ondergrond met veel voeding voor de weidevogels en aantrekkingsbron voor insecten welke tevens als voeding voor weidevogels dienen).

De extra inspanningen om tot een zo goed mogelijk eerste weidevogelresultaat te kunnen komen vragen veel van de bedrijfsvoering. Omdat de extra kosten die o.a. voortvloeien uit meer benodigde grond per koe en een lagere productie per koe worden niet gecompenseerd met overheidsgelden. Uiteraard bevinden wij ons nu in een zeer lastig tijdperk waarbij inkomsten niet vanzelfsprekend zijn. Ondanks de omstandigheden zetten wij alle zijlen bij om onze economische- en natuurdoelstellingen te kunnen bereiken.

De zuivelproductie is weer opgestart en het assortiment sinds vorige week donderdag uitgeleverd aan onze zakelijke afnemers/ wederverkopers. Vandaag is de winkel in Dokkum open voor het afhalen van dagverse zuivel en naar verwachting kunt u vanaf komende week voor het lekkerste ijs en vernieuwde culinaire zuivelproducten bij ons terecht.

Ieder ijsje of zuivelproduct van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. is een waardevolle bijdrage voor de leden van de coöperatie, het personeel, de koeien en uiteraard de natuurlijke omgeving.
203 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page