top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op bezoek

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam op bezoek bij Zuco in Dokkum en op de kleinschalige boerderij in Sijbrandahuis.


Op 8 september 2018 j.l. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie gepresenteerd als: Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden – Nederland als koploper in kringlooplandbouw.


Tijdens het overleg met Zuco werd aan de hand van deze visie besproken hoe Zuco dit heeft geïmplementeerd en deze visie heeft opgenomen in haar eigen strategische visie.

Belangrijke onderdelen van de visie zijn: Het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies, verminderen van verspilling van biomassa in het voedselsysteem, het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de keten, een bijdrage leveren aan de klimaatopgave voor landbouw en landbouwgebruik, het bevorderen van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en het bijdragen aan een bloeiende regionale economie, winst opleveren voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap, het meewegen van dierenwelzijn, het versterken van de relatie tussen boer en burger en een bijdrage leveren aan de erkenning van waarde van voedsel.


Voor Zuco kwam de presentatie van deze visie op het juiste moment, duidelijkheid vanuit de overheid en geformuleerde verwachtingen richting ondernemers zijn naar ons idee van groot belang voor een startend bedrijf met ambities. Onze visie sluit dan ook naadloos aan op de visie vanuit het ministerie, wij gebruiken deze visie als meetlat, dit helpt ons als coöperatie om afwegingen te maken.


Wij zijn de ministeries dankbaar voor hun interesse in de activiteiten van ons bedrijf, naar ons idee was het voor alle partijen een zeer inspirerende middag en kunnen we spreken van een progressieve verstandhouding.


Bijlage: Beleidsnota PDF https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden
90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page