top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Ondertussen bij ZUCO

Nijs fan de pôle!

Allereerst goed nieuws vanaf de pôle: Erik is vader geworden van een gezonde zoon Brent! In de voorjaarszon, beiden op een pak stro met gepaste afstand en elk zijn eigen thermoskan met koffie, wisselen Erik en Hessel Jan meerdere malen per week van gedachtes. Op dit moment wordt de melk gedeeltelijk afgenomen door derden, die er bijvoorbeeld de kalfjes mee voeren. Uiteraard hebben we nu minder opbrengsten voor de melk dan dat het via Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. zou gaan maar het weerhoud ons er niet van ons maximaal in te zetten voor de natuurlijke omgeving. MAITIID Het is inmiddels voorjaar, de dagen worden langer en daglicht zet de toon. Over de weilanden ligt een waas van helder groen, verse mest (inclusief deze heerlijke voorjaarslucht), de eerste lammetjes zijn al gespot ‘de ljippen geane oer de wjok’ en iedereen zit vol actie; we mogen alleen nog even niet. We komen letterlijk en figuurlijk op dit moment weinig ‘fan de pôle’ maar zitten daar niet stil. Ondertussen helpen wij de weidevogels aan een zo optimaal mogelijke weide. Sinds deze week worden de percelen bemest met natuurlijke mestsoorten als vaste stromest en drijfmest. Naast de bemestingswaarde voor de bodem en het grasland zijn deze mestsoorten belangrijke voedingsbronnen voor schimmels, bacteriën en vele insecten welke als voedingsbron dienen voor de weidevogels. Om de weidevogels een optimale foerageer- en broedomgeving te bieden zijn een deel van de afwateringsgreppels van het grasland perceel naast Accon Avm aan de Lauwersseewei te Dokkum afgesloten voor ontwatering en afgevuld met slootwater. Tijdens het pompen verschenen al diverse kievieten, tureluurs en een grutto! De komende tijd hopen wij veel weidevogels, insecten en bepaalde soorten kleinwild te verwelkomen en de natuur een succesvol voorjaar te bieden. Dit is waar wij ons de afgelopen week mee bezig hebben gehouden: - snoeiwerk boomwallen (onderhoud); - walfrezen (verkruimelen van slootmaaisel/ bagger); - weideslepen (molshopen en overige oneffenheden vlakken); - landrollen (dichtdrukken gaten van koeienpoten); - drijfmest bemesten (uitrijden van vloeibare mest); - vaste mest bemesten (strooien van strorijke stalmest; - klaar maken van afrastering voor het nieuwe weideseizoen vanaf circa 15 april (grasmelk). Op de boerderij in Sibrandahûs zijn de landerijen klaargemaakt en afgerasterd zodat we de staldeuren straks kunnen openen. Wij zijn erg blij dat voor de koeien niks verandert, ze mogen straks heerlijk grazen. WINKEL ZUCO In de winkel hebben we een grote voorjaarsschoonmaak gehouden. Alles ruikt fris en schoon en de winkel wordt klaargemaakt voor het nieuwe ijsseizoen. Al zin in ons ‘matcha – yuzu – groene appelijs’? Sander is momenteel druk bezig met de recepturen van de nieuwe smaken. Wij hopen jullie snel weer te verwelkomen op de Zijl!

Percelen afvullen met slootwater


Afgesloten greppels gevuld met slootwaterPompen van slootwater in de greppels


Bemesten van de percelen met natuurlijke mestsoorten als vaste stromest en drijfmest446 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page