top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Op 'ZUCO KO-lleezje' bij de Zuco koeien: De Noardlike Fryske Wâlden.

Start vanaf de kade bij Zuco, vervolgens met de Dokkumer praam naar de Zuco koeien op de boerderij (Sibrandahûs) en terug met als afsluiter dineren bij KB Food & Drinks.


Op de boerderij in Sibrandahûs aangekomen, werd het Zuco-concept en de ambities ‘van gras tot glas’ toegelicht. Naast dat er veelvuldig aan het overheerlijke pasgewonnen hooi werd geroken werd op ‘it buthusbakje’ gesproken over de start van Zuco, de ontwikkelingen tot nu toe, de problematiek in de agrarische sector en uitdagingen en kansen. Er vonden diverse discussies plaats, onder andere over subsidies en overheidssteun met betrekking tot agrarisch- en natuurbeheer.


Het gebied de Noardlike Fryske Wâlden is misschien wel het best bewaarde geheim van Fryslân. Kenmerkend is het ‘smûke’ coulisselandschap met duizenden kilometers elzensingels, dykswâlen en honderden pingo’s. Het gebied heeft unieke flora en fauna.


De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw, midden in ‘e mienskip, die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.


De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in het werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren werkt met agrarisch- en natuurbeheer aan het behoud van dit bijzondere landschap.

De vereniging NFW zet zich in voor 3600 kilometer landschapselementen, 337 pingo’s en dobben en 3000 hectare weidevogelbeheer.


192 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page