top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Terugschakelen, koers wijzigen en volgas!

Van 5 koeien op de piepkleine boerderij en de culinaire zuivel onder de rook van- en in hartje Dokkum, naar een circulair- ketenbreed zuivelconcept. Met een kleinschalige-, ambachtelijke- en authentieke ketenstrategie, ‘van bodem tot culinair’ en de allerbeste zuivel...


Amper twee jaar na de operationele start van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. op 2 februari 2019 in vestingstad Dokkum, staat ondanks het behoorlijk turbulente 2020 de missie als een paal boven water. We moesten terugschakelen, hebben de koers gewijzigd en gaan weer volgas! Door de strategie aan te passen en het tijdspad van de lange termijn ambities flink te verkorten, zit Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. mede dankzij een crisissituatie versneld in een transitie.


Met dit unieke concept kruipen we als piepkleine zuiveldwerg de verzadigde zuivelmarkt binnen, maar creëeren- en bereiden we met een eigentijdse dynamiek voor een geheel nieuw segment. Ondertussen zetten we het best betaalde zuivelmerk van Nederland coöperatief in de markt, met ‘truecost’ gebaseerde verkoopprijzen op het gebied van mens, dier en milieu. Uiteraard met de aller rijkste smaak, en het motto: ‘waardering moet je verdienen, met als beloning: wederkerigheid en enthousiasme van klanten’. Met de focus op intrinsieke kwaliteit, authenticiteit en continue vernieuwing kunnen we dankzij specialistische- maar gedeelde keten brede kennis spreken van een goed afgelopen jaar en zetten we vastberaden en vol ambities in op een romige toekomst.


Het productportfolio telt een groeiend assortiment van op dit moment ruim 85 hoogwaardige zuivel- en culinaire roomijs producten en wordt continue doorontwikkeld. Van dit portfolio zijn nu zo’n 15 producten in productie en onderdeel van het retail assortiment dat heel frequent middels eigen distributieroutes richting onze ‘Resellers’ wordt gedistribueerd.

Sinds eind 2020 wordt het gelato roomijs assortiment samen met productie partner B&G Foodfactory onder de merknaam ZUCO in de markt gezet waardoor er na een korte opstartfase vanaf begin 2021 flink- maar met een blijvend kleinschalige filosofie ambachtelijk kan worden door geschaald. Op dit moment wordt er gezamenlijk gewerkt aan een geheel nieuw en zeer toegankelijk ZUCO ijssalon concept, nieuwe roomijsproducten, culinaire (ijstaart)producten en creaties voor de zakelijke markt.


Als coöperatie zijn we dynamisch en in staat om zeer snel te schakelen, voor ons is dit telkens heel waardevol gebleken en een steeds bekender onderdeel van ons DNA.

Naast de productie van gelato roomijs is begin januari 2021 een deel van de bereiding van dagverse- en culinaire ZUCO zuivelproducten naar de productielocatie van B&G Foodfactory verplaatst. Ook deze productie zal flink worden opgeschaald, uitgebreid en in de loop van het jaar verder worden verbreed.

De specialistische zuivelmarkt laat een hele mooie groeitrend zien en met onze inhoudelijke- ketenbrede kwaliteit zijn we echt in staat een duidelijk verschil te maken en ons ook blijvend te kunnen onderscheiden van- en samen met de commodities. Binnen het concept wordt tevens gekeken naar partnerschappen voor de bereiding van o.a. kazen, room en zuivelnutriënten als lactoferine.


Tevens wordt als onderdeel van de ketenstrategie het distributienetwerk gefaseerd uitgebreid met als doel op de korte termijn: ‘landelijke dekking’. De huidige tweewekelijkse distributieroute loopt door Friesland, via de afsluitdijk door Noord Holland tot Amsterdam. De tweede route zal via het oosten een groot deel van het midden van het land dekken waarmee Midden Nederland meermaals per week geleverd kan worden. Tevens lopen er vergevorderde gesprekken met een online supermarktplatform om te komen tot een directe samenwerkingsrelatie waarbij storytelling, verbinding en inhoudelijke kwaliteit van essentieel belang zijn.


De kleinschalige melkleverende boerderijonderneming in Sibrandahus is begin 2019 als agrarisch- en leverend lid van de coöperatie gestart met 5 oorspronkelijke Fries Hollandse Stamboekkoeien en telt op dit moment 12 koeien met bijbehorend jongvee. Deze boerderij onderneming werkt zelfstandig als leverende partner van de coöperatie en ontvangt voor de hoogwaardige melkstroom een riante ‘true cost’ gebaseerde prijs. Omdat de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van (kleinschalige) groei, extensivering en de ontwikkeling van circulariteit op deze agrarische locatie beperkt zijn en deze boerderij locatie vanaf de start niet bedoeld was voor de ontwikkeling op de lange termijn, wordt ook op dit keten onderdeel actief en ambitieus doorontwikkeld...


Inmiddels is er definitief overeenstemming met een melkveehouder en tevens obligatiehouder van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. over het samensmelten van de twee agrarische exploitaties. De melkleverende boerderij exploitatie bij Sibrandahus zal de komende weken worden verplaatst naar het Friese Peins, nabij Franeker. Deze locatie biedt op basis van het Zucologische keurmerk plaats voor zo’n 50 koeien met bijbehorend jongvee en is uitermate geschikt voor (biologische) extensieve landbouw. Dankzij deze ontwikkeling worden er wederom grote stappen gezet in de ontwikkeling van de circulaire kringloopgedachte en de wereldwijde eiwit- en energietransitie.


Tevens wordt binnen de transitie aan een circulaire samenwerking gewerkt met o.a. ketenpartners uit het bedrijfsleven en betreffende overheidspartijen voor de teelt- en raffinage van (bodemverbeterende-) oliehoudende gewassen als koolzaad voor de productie van smeermiddelen en biobrandstoffen voor de lucht-/ scheepvaart en transportsector. Restproducten zijn hoogwaardige-, lokale eiwitbronnen als koolzaadschroot. Dit voerproduct dient als waardevolle eiwitaanvulling binnen onze circulaire- natuur inclusieve- en kleinschalige melkveehouderij. Samen met o.a. Vervoers- en transportsectoren via land, zee en lucht worden naast de biobrandstoffen de culinaire eindproducten in de circulaire keten opgenomen, ‘van bodem tot culinair’.


Om een lang verhaal kort te maken, als piepkleine nieuwkomer stomen wij door en barsten wij dankzij de enorme sympathie en waardering van gedrevenheid en ambities. Samen met onze partners en ambassadeurs zijn we dankzij een duidelijke keten strategie op kleine schaal zeer daadkrachtig en flexibel.


Wij kijken uit naar een Zucologisch nieuwjaar en wensen over een jaar tevreden terug te kijken op een heel mooi 2021.


Namens Zuivelcooperatie ZUCO U.A.,


Hessel Jan Sinnige, Medeoprichter en lidFoto: Leven van het Wad / Visit Wadden

409 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page