top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Vlinderbloemige Luzerne als eiwitbron voor ZUCO Zuivel, bodemverbeteraar en ultieme regiokringloop

Bijgewerkt op: 2 okt. 2019

Een prachtig voorbeeld van kringlooplandbouw, de door akkerbouwer Klaas Rienks uit Waaxens geteelde Luzerne is afgelopen week gemaaid, gedroogd en als hoogwaardig en zeer gezond eiwitrijk voerproduct afgeleverd op de Zuco boerderij in Sibrandahûs. Een bewezen regionale samenwerking tussen Klaas Rienks en Hessel Jan Sinnige die al jaren loopt en inmiddels bij de activiteiten van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. wordt betrokken. Vanaf dit jaar legt Klaas Rienks met de teelt van Luzerne en brouwgerst dat dient als veevoer een essentiële basis voor de melk die dagelijks door Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. wordt verwerkt.

Luzerne is een diep wortelende vlinderbloemige plant welke drie tot vier keer per jaar geoogst wordt en als hoogwaardig eiwitrijk veevoer dient. Deze plant wortelt tot anderhalve meter diep, brengt stikstof in de bodem en breekt de bodem met het wortelstelsel open waardoor de bodem natuurlijk wordt belucht. De mineralen en voedingsstoffen die door dit gewas worden opgenomen zijn dankzij de plant organisch en goed op te nemen door koe en uiteindelijk in de zuivelproducten en het roomijs van Zuco zitten, aldus Hessel Jan. Zo diep in deze voormalige zeebodem is op een heleboel organismen na hoogstwaarschijnlijk nog niemand geweest, onverstoord en naar onze inzichten heel gezond. Voor Klaas Rienks dient de teelt van luzerne en gerst als tussenvrucht voor de teelt van pootaardappelen. Dankzij deze samenwerking wordt de bodem optimaal benut, op de juiste manier behartigt en voorbereid voor elk derde jaar van poters (1/3 = wettelijke wisselteelt).

Naast de gezamenlijke teelt van de voedergewassen luzerne en brouwgerst is er een stro – mest samenwerking waarbij het stro (onderste deel van de wintertarwe- en gerstplant) als strooisel voor de koeien dient, waarna het als strorijke stalmest op de akkerbouwgronden wordt gestrooid en vervolgens als bodemverbeteraar dient.

Woensdag 18 september maaien van luzernestroken

Woensdag 18 september bij elkaar harken van verse luzerne


Vrijdag 20 september levering gedroogde luzerne door Grasdrogerij Opeinde

Leverbon

130 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page