top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverZUCO

Zijn jullie wel Zucologisch?

De zuivelproducten van Zuivelcoöperatie Zuco U.A. zijn Zucologisch en daarmee ‘van bodem tot culinair’ & ‘van gras tot in het glas’ op een manier tot stand gekomen waar wij als leden met volle overtuiging achter staan. Qua prijsvorming van de zuivel behoren de producten zeker niet tot de laagst geprijsden, eerder tot de hoogsten. Waarom is dat zo en wie wordt daar beter van? Wanneer maakt u de afweging dat voedsel ‘te duur’ is en wanneer kiest u voor een alternatief? Als piepkleine ontwikkelaar van een nieuw ketenbreed - zo veel mogelijk circulair -zuivelconcept en pure zuivelproducten, is het maken van aantoonbaar onderscheid essentieel. Dit doen wij ketenbreed met een heel duidelijke reden. Recht vanuit het hart voor de natuur, de koe, het boeren en met een overtuiging voor- en namens u als consument. Goed rentmeesterschap Het begint bij de koe, natuurlijke voeding en als allereerst bij de bodem, zon, lucht en water. Alle onderdelen in betere toestand teruggeven dan hoe we ze in gebruik genomen hebben. Een gezonde bodem met een gevarieerde grasvegetatie dient als een enorm krachtige basis en is het ‘terroir’ van ons zuivelassoriment. Bodem & teeltplan De gronden welke van nature ongeschikt zijn voor de teelt van humane voedingsproducten kunnen in veel gevallen prima overweg met gras waarbij natuurinclusief gebruik onder de noemer agrarisch natuurbeheer een grote meerwaarde kan geven aan het gehele plaatje. Op de kwalitatief goede gronden worden door de specialistische akkerbouw sector humane consumptie-, zaai- en pootproducten geteeld. Omdat de teelt van deze producten veel van deze bodems vraagt en ook hier geldt dat er geen uitputting dient plaats te vinden, kan een gemengde vorm van grondgebruik een hele waardevolle oplossing zijn.

Hiervoor lopen diverse samenwerkingen met de akkerbouw en een regionale grondstofverwerker met veel teelt en veevoedingsexpertise. Tussen de teelt van intensieve gewassen zit een aantal jaren van ‘rust en bodemherstel’. Hiervoor zijn vlinderbloemige- en eiwitrijke gewassen een waardevolle aanvulling en dienen voor verbetering van de bodemstructuur en voor een natuurlijke vorm van stikstofbinding in de bodem. Tevens is de natuurlijke waarde van deze gewassen groot door het zuiverend vermogen van de lucht en de aantrekkingskracht voor insecten en wild.

Naast deze gewassen passen granen als koolhydraten uiterst goed in de keten. De koe levert een essentiële waarde aan de teelt van plantaardige gewassen. De mest bevat veel organische stof en natuurlijke nutriënten als stikstof, fosfaat en kali: voor de akkerbouw in vaste mest vorm in de perfecte verhouding. Samen met de akkerbouw kunnen we het eerste deel van de keten circulair en natuurinclusief maken, denk hierbij aan de gemengde bedrijfsvoeringen van het verleden. Huisvesting Onder goed rentmeesterschap valt ook het gebruik van vee. Een goede verzorging vertaalt zich niet alleen in blije koeien, maar ook in de lekkerste en gezondste natuurlijke producten. Binnen de circulaire keten, de beste verzorging en het optimaal benutten van alle grondstoffen past de vrijloop strostal naar ons idee perfect. Wij werken aan de implementatie van deze manier van huisvesten. Tijdens de stalperiode wordt het stro van de akkerbouw, als waardevol restproduct afkomstig van granen gebruikt als strooisel. Het vee voegt hier mest aan toe en er ontstaat een natuurlijk gerijpte meststof welke door de akkerbouw als uiterst waardevol wordt beschouwd met de perfecte verhouding stikstof, kali en fosfaat. Voeding Voor het welzijn van de koe, de uitstoot van o.a. methaan en ammoniak en de kwaliteit van melk, vlees en mest is de kwaliteit en verhouding van verschillende voedingsstoffen van groot belang. Als basis geldt: (kruidenrijk)gras met tijdens het weideseizoen volledige weidegang van 24 uur per dag mits de natuur dit toelaat. Kruidenrijk gras is met lage- en bovengrondse mestgiften armer en van lagere kwaliteit qua voedingswaarde. De koe geeft melk af, groeit en verliest (onverteerde) nutriënten via de ontlasting. Door de benodigde energie te verstrekken zijn aanvullende gewassen nodig die extra eiwitten en koolhydraten bieden. Deze gewassen dienen tevens als bodemverbeteraar en stikstof leverancier voor de lokale akkerbouw. Win win! Koe Wij zijn van mening dat het oorspronkelijke Fries Hollandse Rundvee Stamboek zeer goed past in dit extensieve type bedrijfsvoering en een grote waarde vertegenwoordigt in de onderscheidende en unieke melkstroom. Met de intensiteit van circa 1 koe per hectare inclusief de oppervlakte geteelde voedergewassen, proberen wij een volledig zelfvoorzienende kringloopketen zonder aanvoer van kunstmeststoffen en gebruik van bestrijdingsmiddelen te creëren. Melk Door te sturen op gehalten en daarbij voornamelijk op vet, eiwit en lactose, waarbij we er alles aandoen de vetten uit omega 3 vetzuren te laten bestaan hebben we zoals we dat zelf noemen ‘harde’ melk tot onze beschikking. De natuurlijke invloeden door wisselingen van de seizoenen en bijvoorbeeld weersomstandigheden zorgen voor veel variatie in de samenstelling van de melk en daarmee de ambachtelijke zuivelproducten. Met vakmanschap, gevoel en steeds meer ervaring proberen we zoveel mogelijk te anticiperen op natuurlijke omstandigheden door bijvoorbeeld tijdig bij te sturen met weidegraspercelen, bijvoeding en o.a. weide uren. Ondanks het anticiperen wisselt de natuurlijke melk dagelijks qua geur, smaak en textuur. Dit maakt het tot puur ambacht en het resultaat van een Zucologische basis voor de hele Zuco keten. Door te kiezen voor kwaliteit en goed rentmeesterschap laten we niet de natuur de prijs betalen voor het eindproduct maar de gebruiker. Dit vertaalt zich in een eerlijke prijs voor boer, koe en natuur. Door een eerlijke prijs te berekenen is er perspectief voor het creëren van een duurzame zuivelketen waarin Zuivelcoöperatie Zuco zich ziet als aanjager en ontwikkelaar van nieuwe producten en een heel fijn concept.
367 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page