top of page
Country Field

De coöperatie

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. dient in samenwerking met haar strategische partners het collectieve belang van haar leden en leden-deelnemers in de zuivelketen. De coöperatie zet zich in om een volhardende positie in de zuivelketen te verwerven en echte zuivel onderdeel te maken van de emotionele- en smaakvolle verbinding tussen stad en platteland. Coöperatief werken we aan de hand van een breed gedragen visie en vervullen we een maatschappelijke behoefte.

 

Het coöperatieve verdienmodel bestaat uit dienstverlening ten behoeve van het ZUCO-deelnameconcept en uit het sluiten van partnerschappen met uiteenlopende partijen in de zuivelketen.

Concreet verbeteren en borgen we de kwaliteit van product en uitstraling van deelnemers, bieden we (opstart)begeleiding aan kleinschalige marktinitiatieven, doen we de (content)marketing, de onderhandelingen met (keten)partijen en nemen we deel aan vooruitstrevende zuivelinitiatieven vanuit de markt. Met een gezamenlijke ketenstrategie ambiëren we direct in te spelen op de behoeftes vanuit de markt en van onze deelnemende en uitdragende leden. Coöperatief vormen we één front, creëren we een toonaangevende positie in de keten, versterken we elkaar, investeren we samen en verdunnen we de kosten van bijvoorbeeld uitvoering, inkoop en distributie.

 

Dagelijks bestuur

 

De coöperatie wordt geleid door het dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat naast een voorzitter, secretaris en penningmeester uit algemene bestuursleden. Het algemeen bestuur bestaat uit leden van Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. en van elke strategische partner een afgevaardigde. Het dagelijks bestuur neemt de beslissingen en wordt verkozen door de leden.

Leden

 

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. bestaat uit leden, deze leden zijn eigenaar van de coöperatie. Bestuursleden door de algemene ledenvergadering verkozen. Om lid te worden wordt entreegeld ingebracht, dit bedrag wordt bijgeschreven aan de betreffende ledenrekening. Het entreebedrag voor nieuwe leden wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

Strategische partners

 

Een strategische partner vervult een zetel in het bestuur van Zuivelcooperatie ZUCO U.A. en is hiermee stemgerechtigd. Naast het verkrijgen van stemrecht kunnen strategische partners profiteren van de ondernemingsactiviteiten om zo hun onderneming  op een laagdrempelige manier te onderscheiden. Strategische partnerschappen kunnen worden gevormd met (coöperatieve) verenigingen.

bottom of page