top of page

Zuivelcooperatie zuco u.a.

..

Horeca & Retail info.jpg

De coöperatie, ofwel de keten brede samenwerking kan uniek worden genoemd en is in 2018 ontstaan uit chemie tussen een melkveehouder en een kok. Ondernemers uit verschillende hoeken van de economie die elkaar als leverancier en afnemer gevonden en op basis van onderling vertrouwen en gezamenlijke ambities de handen ineen geslagen hebben. De melkveehouder (Hessel Jan Sinnige) als creatieve agrarische ondernemer, die in het kader van maatschappelijk verbinden zuivel en rundvlees verkocht aan de kok (Sander Wijnstra) die als horecaondernemer openstond voor eerlijke en lokale producten. 

Vanuit de chemie ontstonden er op basis van gedeelde ideeën en ambities over 'van gras tot glas' en 'farm to table'. Deze zijn uiteindelijk vertaald in een gezamenlijke filosofie in de vorm van een zuivelcoöperatie, afgekort ZUCO, als kleinste zuivelfabriek van Nederland. 

In deze coöperatie zijn de volgende ingrediënten aanwezig: ondernemersvlijt, vaardigheden in productie en aanvoer van zuivel en ijsbewerking, vaardigheden in communicatie, marketing, commerciële administratie én kennis & vaardigheden in zowel horeca als de agrarische sector. 

Met deze ingrediënten wil ZUCO een kwalitatief goed product met een uniek verhaal via de horeca & retail bij de consument brengen met de horeca en Retail ondernemers beschouwd als onmisbare ambassadeurs.

 

De coöperatie is volledig particulier gefinancierd middels uitgifte van obligaties en investeerders.

 

  • Investeren of uitgifte van obligaties KLIK HIER

 

Met als wens om vanuit het 0-punt te starten en een keten breed, van gras tot culinair concept te laten ontstaan, is de basis gelegd om als referentie te dienen voor het toekomstig uitrollen van een landelijk concept.

 

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. is te verdelen in drie onderdelen waarbij de kleinschalige melkveehouderij geëxploiteerd wordt door zelfstandige agrarische ondernemers en de culinaire stadspattiserie geëxploiteerd door zelfstandige culinaire ondernemers. Vanuit de coöperatie wordt de ambachtelijke zuivelverwerking centraal georganiseerd.

 

 

Binnen het concept is elke individuele ondernemer lid van de coöperatie en daarmee onderdeel van het geheel. Door van gras tot culinair coöperatief te werken aan het geheel, wordt het belang van vraag gestuurde ambities en productie breed gedragen en ontstaat er keten breed begrip voor het totaalconcept.

 

  • Zelfstandig ondernemen met Zuivelcoöperatie ZUCO U.A. 

bottom of page