top of page

 

Door het enorme succes van de melkveehouderij en de samenhangende globalisering is de afstand tussen zuivelonderneming en lid, de afstand tussen de keten en consument en de afstand tussen boer en burger enorm geworden.
 
Zuivelcoöperatie Zuco U.A. zet zich in om (actuele) verbindingsvraagstukken op te lossen, belangrijke aspecten zijn:


· belichten van de intrinsieke kwaliteit;
· het vertellen van een authentiek verhaal;
· het verbinden van boer – burger, coöperatie – consument en lid – coöperatie.

 

Zuivelcooperatie ZUCO U.A. is er voor de leden ondernemend ‘van gras tot glas’. Coöperatief ondersteunt ZUCO (afkorting van ZUIVELCOOPERATIE) deelnemende leden bestuurlijk en actief met hun eigen zuivelconcept, zuivelmakerij, ijsmakerij, ijssalon, yoghurtbarn, zuivelmerk, product, etc. Op het gebied van marketing, storytelling, conceptontwikkeling, productontwikkeling, inkoop, verkoop, evenementen, e.d. om de verbinding tussen boer & burger en stad & platteland concreet en zichtbaar te versterken. Door hiermee gezamenlijk op te trekken ontstaat een slagvaardige overkoepelende organisatie met meerwaarde van, voor en met de leden.

 

 

 

Coöperatief werken we aan ketenperspectief en het voeden van de zuivelketen ‘bottum up’, denk hierbij aan samenwerkingen met ketenpartijen zoals melkveehouders, zuivelbereiders, retail en de horeca.  

 

De coöperatie vergadert periodiek en leden zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe (deel)concepten voor bijvoorbeeld stad en/of boerenerf. Coöperatief zetten we échte zuivel terug op de kaart en staan we voor inhoud en intrinsieke kwaliteit.

 

Gezamenlijk hebben wij op het gebied van ontwikkelen, bereiden, handel, verkoop, distributie etc. veel kennis en ervaring in huis en kunnen dit direct vertalen richting de leden.  

 

Momenteel werken we coöperatief aan uitwerking van de volgende (deelname)concepten:

 

  • IJssalon- en zuivelconcept ZUCO (dit voorjaar van start als pilot)

  • Keurmerk ZUCOLOGISCH (onderhevig aan concept ZUCO)

  • Boerderijconcept Rauwmelkse Kefir (in ontwikkeling, uitrollen)

  • Voordeurconcept Boterhuys (in ontwikkeling, uitrollen)

  • Concept Melkvee Café (te vormen werkgroep)

 

 

Informatie over samenwerken, deelnemen en/ of lid worden? Neem vrijblijvend contact met ons op of ga direct naar ‘aanvragen lidmaatschap’ en wij nemen vrijblijvend contact met u op.  

 

Lidmaatschap

 

Nieuwe leden kunnen toetreden mits er voldaan wordt aan de voorwaarden en de algemene ledenvergadering met het lidmaatschap akkoord gaat.

 

Bestuur

 

Momenteel wordt het bestuur uitgebreid en versterkt.

 

Strategische samenwerkingen

 

Coöperatief werken we sinds de oprichting samen met uiteenlopende ketenpartijen, deze samenwerkingen bieden alle betrokkenen veel perspectief en dit wensen wij uit te breiden.

ZUIVELCOOPERATIE ZUCO U.A.

Betrouwbare partner in zuivelconcepten

collage (1).png
ZUCO-klein-0698_edited_edited.jpg
Foto43.jpg
Foto30.jpg
WhatsApp Image 2019-05-23 at 12.40.34.jpeg
bottom of page